โรงเรียน ICU

สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามความจำเป็น