ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแห่งการศึกษา

นำเสนองาน “๑ ปี การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้ำอย่างมั่นคง”
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

เอกสารลุ่มเจ้าพระยาแห่งการศึกษา