ข้อมูลสถานศึกษา

สรุปข้อมูลผู้เรียน(พื้นที่) ปี 1/2561


ชั้น/อำเภอรวม
เตรียม อ.0
อ.10
อ.20
อ.30
รวม อ.0
ป.10
ป.20
ป.30
ป.40
ป.50
ป.60
รวม ป.0
ม.10
ม.20
ม.30
ม.40
ม.50
ม.60
รวม ม.0
ปวช.10
ปวช.20
ปวช.30
ปวส.10
ปวส.20
รวม อาชีวะ.0
อนุ0
ป.ตรี ปี 10
ป.ตรี ปี 20
ป.ตรี ปี 30
ป.ตรี ปี 40
ป.ตรี ปี 50
ป.ตรี เกินกว่า0
ป.โท0
ป.เอก0
รวม อุดม0
รวม0