ข้อมูลสถานศึกษา

สรุปข้อมูลผู้เรียน(สังกัด) ปี 1/2561