เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายงานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNet) ปีการศึกษา 2562 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (BNet) ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (INet) ปีการศึกษา 2562 

เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

รายงานข้อมูลส่ารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร

รายงานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1