การประชุมเสวนารูปแบบฯ

เอกสารการประชุมเสวนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค1 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี

1.การเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)

[metaslider id=”599″]

2.กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรแนวทางการเทียบโอนรายวิชา   โดย ดร.เจริญ บางเสน

[metaslider id=”603″]

3.กรอบกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผล และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.อำนวย เถาตระกูล

[metaslider id=”607″]